Kadir van Lohuizen

Foto:Kadir van Louhuizen

Foto:Kadir van Louhuizen

Foto:Kadir van Lohuizen

Foto:Kadir van Lohuizen

KADIR VAN LOHUIZEN

Kadir Van Lohuizen er en internasjonalt annerkjent fotojournalist og co-founder og medlem av bildebyrået NOOR.
Han har nylig fullført prosjektet Via PanAm, en visuell undersøkelse av migrasjon i Amerika. Han fulgte i tolv måneder Pan American High Way og har produsert et sosial-dokumentarisk multi-media prosjekt som har resultert i en iApp for iPad.
Van Lohuizen er opprinnelig seiler og drev et hospits for hjemløse og rusmisbrukere i Holland før han i 1988 begynte å jobbe som frilans fotojournalist. Han begynte med å dekke Intifada og i de følgende årene arbeidet han i ulike konfliktområder i Afrika, som Angola, Sierra Leone, Mozambique, Liberia og den demokratiske republikk Kongo. Siden dengang har han dokumentert sosiale tema over hele verden og har mottatt flere priser for sine arbeider.
Blant de mest kjente er prosjektet om de syv verdens-elvene og dagliglivet langs disse, samt prosjektet om diamantindustrien i Kongo.