Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

Foto: Mariella Furrer

MARIELLA FURRER

Mariella Furrer er sveitsisk-libanesisk, født i Beirut og har bodd i Afrika hele livet. Hun har som frilans fotojournalist med base i Kenya dekket Afrika, samt arbeidet med historier i Europa, Midtøsten og Asia. Hennes arbeider har vært publisert i de fleste store magasiner slik som Time, Newsweek, Life og New York Times, blant flere.
De ti siste årene har Furrer dokumentert seksuelle overgrep mot barn i sør afrika gjennom fotografier, intervjuer, dagbøker og kunst. Dette arbeidet har vært publisert flere steder og ble i november 2013 gitt ut som bok. I boken My piece of sky : Stories of child sexual abuse tar hun for seg alt fra hvordan overgrepene har påvirket de overlevende og familiene, til effektene det har hatt på de lokale hjelpearbeiderne, politiet og samfunnet som helhet. Hun går også langt i tilby innsikt i bakgrunnen til overgriperene og hvordan deres opplevelser i barndommen kan ha ledet dem mot å forgripe seg på barn.

Newsha Tavakolian

Foto: Newsha Tavakolian

Foto: Newsha Tavakolian

Foto:Newsha Tavakolian

Foto:Newsha Tavakolian

Foto: Newsha Tavakolian

Foto: Newsha Tavakolian

NEWSHA TAVAKOLIAN
Newsha Tavakolian er Iransk, selvlært fotograf og har dekket Iran for Polaris Images siden 2001, samt jobbet som frilanser for The Times siden 2004. Hun er spesielt kjent for å fokusere på kvinners situasjoner i sine arbeider og har vært medlem i Rawiya womens photography collective. Tavakolian begynte tidlig, allerede seksten år gammel jobbet hun profesjonelt i iransk presse. Hun har arbeidet i flere refomistiske-dagsaviser, alle er siden blitt forbudt. I en alder av tjueen jobbet hun internasjonalt og har dekket kriger, naturkatastrofer og gjort dokumentarprosjekter i store deler av midtøsten. Hennes arbeid er publisert i Time, Newsweek, Stern, New York Times og National Geographic for å nevne noen. Newsha ble nylig engasjert av Qatar Foundation for å reise rundt i verden i tre måneder for å lage en bok om utdanning som skal publiseres i mars 2014 på vegne av WISE.Newsha er innkjøpt av bla The British Museum, The Victoria & Albert Museum og Boston Museum of Fine Art.